Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.2021 klo 18.00

Teams / Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1, Turku

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan maksimi osallistujamäärä kokouksessa voi olla 6 henkilöä. Paikalla ovat yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, joten kolmella jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen paikan päällä.

Yhdistyslakia koskevan väliaikaisen poikkeamalain mukaan yhdistyksen hallitus voi päätöksellään hyväksyä valtakirjan käytön kokouksessa sekä edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen, vaikka yhdistyksen omat säännöt eivät näitä vaihtoehtoja sisältäisi. Hallitus on 4.3.2021 kokouksessaan päättänyt seuraavaa:

Kokoukseen fyysisesti osallistuva äänioikeutettu jäsen voi edustaa kirjallisella valtakirjalla yhtä (1) äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjan on oltava mukana tarkastusta varten.

Valtakirjasta on käytävä ilmi, kuka saa käyttää kenen puhe- ja/tai äänioikeutta yhdistyksen kevätkokouksessa 23.3.2021. Äänioikeutettuja jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet sekä kunnia- ja vapaajäsenet.

Kokoukseen osallistuvan jäsenen on ilmoittauduttava yhdistyksen sähköpostiin tmk(at)turunmerikotkat.fi viimeistään 16.3.2021. Ilmoituksessa tulee mainita osallistujan ja mahdollisen valtakirjan antajan nimi. Mikäli jäsen osallistuu kokoukseen Teamsin välityksellä, on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon linkki lähetetään.

Kokoukseen paikan päällä osallistujilla on käsidesin ja maskin käyttöpakko, molempia on saatavilla kokouspaikalla. Kokouksessa ei ole kahvitarjoilua.

Terveisin Turun Merikotkat ry:n hallitus

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

a. Läsnäolijoiden ja valtakirjalla edustettavien sekä Teamsin kautta osallistuvien toteaminen

b. Kokouksen puheenjohtajan valinta

c. Kokouksen sihteerin valinta

d. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

e. Ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2020

6. Tilinpäätös vuodelta 2020

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotukset sääntömuutosehdotuksen pykäliin 5, 6 ja 7

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen