Saunasäännöt

Kotkakarin puut on tehty ja kuljetettu talkoovoimin. Sauna on suurin puiden kuluttaja. Myös saunavuoroista on välillä käyty kiivaitakin keskusteluja. Mm. näiden syiden vuoksi on laadittu pelisäännöt kulutuksen hillitsemiseksi ja kiistojen välttämiseksi.

Yksi tärkeä peruste määritellyille vuoroille ja ajoille on se että tällöin saareen saapuvat veneilijät voivat etukäteen suunnitella aikataulunsa. Toisaalta heillä on myös tieto siitä että esim. parillisena lauantaina aluksen naisväki pääsee vielä saunaan klo 19:00.

  1. Saunomisaika yhteensä on perjantaisin max. 3 tuntia ja muina päivinä max. 4 tuntia, joka jakautuu yhtä suuriin miesten ja naisten vuoroihin.
  2. Saunomisaika alkaa perjantaisin 19:00 ja muina päivinä 17:00.
  3. Parillisina päivinä miesten vuoro on ensin. Parittomina päivinä naisten vuoro on ensin. Näinollen kalenterista on helppo tarkistaa kumman saunavuoro on ensin.
  4. Saaressa olevat veneet voivat yhteisellä yksimielisellä päätöksellä päättää saunomisajan jakamisesta ja siirtämisestä myöhäisemmäksi. Jos saaressa on esim. 3 alusta, alusten miehistöt voivat sopia että kunkin aluksen miehistö käy keskenään saunassa. Saunomisaika voidaan jakaa aluksille tasan 1 h 20 min/alus tai esim. 1,5 h, 1,5 h, 1 h.
  5. Saunomisaika on max. 2 h/ryhmä. Jos siis esim. naiset päättävät olla menemättä saunaan, miehet saavat käyttää vain 2 h vapaata sauna-aikaa. Vastaavasti, jos saaressa on vain yksi alus, se voi käyttää vain 2 h vapaata sauna-aikaa.
  6. Mikäli saareen saapuu alus saunomisajan alkamisen jälkeen ja muut alukset ovat päättäneet jakaa saunomisajan poikkeavalla tavalla, aluksella on oikeus vapaaseen ”perhesaunaan” tuona päivänä.
  7. ”Perhesauna” voi olla välittömästi muun saunomisajan ulkopuolella erikseen maksettava vuoro, joka maksaa 10 €/ alkava tunti. ”Perhesauna” voi olla yhden tai useamman venekunnan oma saunavuoro, jonka osallistujista vuoron maksajat voivat itse päättää.
  8. ”Perhesaunan” varaus merkitään päärakennuksessa olevaan saunakirjaan. Saman päivän ylimääräiset vuorot saunotaan merkitsemisjärjestyksessä. Varauksen voi tehdä kuluvalle päivälle paikan päällä.
  9. Saunavuoroihin tai muuhun saunomiseen liittyvät huomautukset tulee merkitä saunakirjaan, jonka perusteella hallitus voi päättää jatkotoimista. Sääntöjen rikkomisesta hallitus voi esim. määrätä alukselle ”perhesauna”-maksun.

Säännöt on hyväksytty jäsenkokouksessa 23.3.2011

OHJEET PERHESAUNAVUORON MERKITSEMISESTÄ JA MAKSAMISESTA:

Saunakirjaan merkitään varaajan nimi, sähköpostiosoite tai kotiosoite ja puhelinnumero. Maksu käytetyistä saunavuoroista suoritetaan samaan laatikkoon, mihin sähkömaksutkin!