Liity jäseneksi

Voit joko täyttää jäsenhakemuksen tällä sivulla sähköisesti tai tulostaa (.PDF) ja toimittaa sen postitse. Jäsen- ja muut maksut laskutetaan yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman hinnaston mukaisesti.

Lomakkeelle syötettyjä tietoja ei tallenneta sivustolle, vaan ne ohjautuvat Turun Merikotkat ry:n sähköpostiosoitteeseen.