Liity jäseneksi

Voit joko täyttää jäsenhakemuksen tällä sivulla sähköisesti tai tulostaa (.PDF) ja toimittaa sen postitse. Jäsen- ja muut maksut laskutetaan yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman hinnaston mukaisesti.