Liity jäseneksi

Voit joko täyttää jäsenhakemuksen tällä sivulla sähköisesti tai tulostaa (.PDF) ja toimittaa sen postitse. Jäsen- ja muut maksut laskutetaan yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman hinnaston mukaisesti.

Jäsenkirjeet vain sähköpostitse?

Jäsentietojen julkaiseminen sallittu. Jos hyväksyt tämän, jäsentietosi voidaan julkaista seuran jäsenluettelossa, joka voi olla esim. seuran www-sivuilla!