Uusi Vesiliikennelaki voimaan 1.6.2020

Lakiin on koottu säädöksiä yli 40 erilaisesta osin jo vanhentuneesta säädöstöstä. Kansainväliseen oikeuteen ja sopimuksiin perustuva Meriteiden säännöt on kuitenkin voimassa sellaisenaan.

Määritelmiä:

Vesikulkuneuvo on veteen tukeutuva ja vesillä liikkumiseen käytettävä alus, kulkuneuvo tai väline.

Huvivene on urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettu vesikulkuneuvo, jonka rungon pituus on vähintään 2,5m ja enintään 24m. Yli 24m vene on huvialus, jonka kuljettajalle asetetaan pätevyysvaatimus.

Vuokravene on urheiluun tai vapaa-ajan viettoon miehitettynä vuokrattava huvivene, jolla ei ajeta säännöllisessä liikenteessä (reitti) ja veneessä on maks. 12 matkustajaa.

Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa, eli vastaa tosiasiallisesti kulusta. Jos päällikkyys on epäselvää, katsotaan päälliköksi rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Päällikkö vastaa siitä, että vene on rakenteeltaan turvallinen olosuhteisiin nähden, henkilöstö on ohjeistettu, varusteet ovat kunnossa ja saatavilla, asianmukaisia merikarttoja on käytettävissä (jos matka edellyttää reittisuunnittelua), kelluntavälineet on puettava olosuhteiden edellyttäessä ja että veneen kaikki tarvittavat asiakirjat ovat mukana.

Nykymuotoinen viranomaisen suorittama vuokravenekatsastus poistuu. Vuokraveneenä käytettävä huvialus voidaan katsastaa, kuten muutkin veneseurojen huviveneet. Tämä huviveneiden katsastaminen on edelleen vapaaehtoista.

Veneajokorttia ei ole tulossa alle 24m huviveneisiin. Jos tällaista venettä käytetään ammattimaisesti tulonhankkimistarkoituksessa, sovelletaan Merilakia ja päällikkön pätevyysvaatimus on olemassa.

Asianmukaisen merikartan vaatimus kiristyy. Viranomaisen laatima paperikartta on asianmukainen, jos siihen tehdään itse viranomaisen tiedottamat muutokset. Elektroninen kartasto on asianmukainen, jos karttapohjamateriaali on viranomaisen valmistama ja viranomaisen tekemät muutokset karttaohjelmaan päivittyvät.

Mainittu karttakysymys lienee se, joka uuden lain säädöksistä eniten vaikuttaa yksittäiseen veneilijään heti. Nykyiset plotteriohjelmat eivät kaikki perustu viranomaiskartastoon eivätkä ne päivity. Voisi kuitenkin kuvitella, että tähän kysymykseen löytyy ratkaisuja, sillä muuten nämä elektronisten karttojen markkinat sulkeutuvat.

Vesiliikenteenkin rangaistuksiin rikesakkojen tilalle tulee liikennevirhemaksuja, jotka pääasiassa ovat suuruudeltaan 70 euroa.

Traficom päättää jatkossa kaikista alueellisista kielloista ja rajoituksista ja myöntää kaikki luvat.

Kansainvälisen huviveneenkuljettajan kirjan voi saada 16. vuotta täyttänyt henkilö. Harrastuneisuuden voi todistaa auktorisoitu lausunnonantaja. TUL veneilyjaokselle pyritään hankkimaan tuo status, jolloin veneseuran puheenjohtajan lausuma olisi vaatimuksen mukainen. Muut auktorisoidut lausujat ovat Navigaatioseura ja SPV.

Veneen rekisteröintisäännöt tarkentuvat. Ulkomailta tuotu vene voidaan rekisteröidä vasta maahan tuonnin jälkeen 7 vuorokauden kuluessa, etukäteispakko poistuu. Suomen venerekisteriin merkittävällä veneellä on oltava yhteys Suomeen omistajan, haltijan tai käyttöpaikan kautta.

Merikotkien saaristoristeily 29.2.2020

Silja Galaxy kuljettaa meitä läpi talvisen saariston. Tarjolla on hyvää seuraa, ruokaa ja juomaa. Jäsenet ovat saaneet asiaa koskevan mainoksen syyskokouskutsun yhteydessä.

Nyt muistutus siitä, että ilmoittautumisen takaraja on 10.1.2020. Ilmoittaudu sp-viestillä osoitteeseen lailamakinen@gmail.com. Otsikko viestille on TMK risteily 2020. Kerro lähtijän nimi, syntymäaika, mahdollinen hyttivaraus meno ja tai paluu sekä Clubikorttisi numero. Matkan maksamisen ohjeet saat ilmoittautumispäivän jälkeen.

Matkan mainos on nähtävissä myös Facessa.

Jäsenkokous 25.9.

Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous on tänään käsitellyt Kotkakarin vuokrasopimusasian. Kaupunki esitti 20. vuoden vuokrasopimusta ja vaiheittain nousevaa vuokraa. Korotukset astuvat voimaan 2020 – 2024 aikana, samalla vuokra-alue pienenee varsinaisessa käytössä oleviin saariin. Jäsenkokous päätti yksimielisesti hyväksyä kaupungin esityksen. Hallitus tulee varsinaisessa syyskokouksessa esittämään jäsenistölle tietoja siitä, miten vuokran korotus vaikuttaa rahoituskehykseen ja maksuihin.

TMK ry 60. vuotta 27.7.2019

Yhdistyksen vuosijuhlapäivä lähestyy. Te jäsenet olette saaneet sähköpostilla kutsukirjeen ja alustavan ohjelman. Kutsu näkyy myös Facessa.

Olkaa hyvä ja ilmoittautukaa ennakkoon joka yhdistyksen sähköpostiin tai jäsensihteeri Marjalle. Tämä mm. siksi, että voimme varata riittävästi tarjottavaa ruokaa.

Muistutus lisäksi siitä, että saaren on mahdollista saada myös kuljetus Röölästä juhla-aamuna klo 10. aikaan. Tähänkin ilmoittaudutaan.

Tiedot osallistumisesta mielellään 1.7.2019 mennessä.

EU:n tietosuoja-asetuksesta, TMK ry:n henkilötietorekistereistä ja evästeiden käytöstä

Uusi, 25.5.2018 voimaan astunut EU-asetus säätelee yksilön henkilötietojen suojaamista. Taho,  jolla on näitä tietoja,  on velvollinen käsittelemään niitä vastuullisesti. On huomattava myös,  että yksityisyyden suoja on eri asia.

TMK ry saa käyttöönsä yksilön henkilötietoja,  kun henkilö liittyy jäseneksi. Näitä omalla suostumuksella annettuja perushenkilötietoja ja yhteystietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä (asetuksen mukainen henkilörekisteri), jota säilytetään sähköisenä taulukkona nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta niin,  että niihin ei teknisesti ole sivullisella pääsyä. Lisäksi jäsenillemme luodaan heidän liittyessään antamiensa perushenkilötietojen ja yhteystietojen pohjalta käyttäjätunnus näille kotisivuillemme.

Kaikki vanhentunut tieto poistetaan rekistereistämme reaaliajassa ja jokaisella jäsenellämme on halutessaan oikeus tarkastaa rekistereistä itseään koskevat tiedot.

Yhdistyksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat esillä vain siltä osin kuin henkilö itse haluaa.  Ne eivät ole yleisesti saatavilla vaan löytyvät yhdistyksen nettisivuilta,  kun jäsen sinne omilla tunnuksellaan kirjautuu.

Tämän linkin takaa löytyy kattavampi, PDF-muotoinen tietosuojaselosteemme.

Hallitus