Uusi Vesiliikennelaki voimaan 1.6.2020

Lakiin on koottu säädöksiä yli 40 erilaisesta osin jo vanhentuneesta säädöstöstä. Kansainväliseen oikeuteen ja sopimuksiin perustuva Meriteiden säännöt on kuitenkin voimassa sellaisenaan.

Määritelmiä:

Vesikulkuneuvo on veteen tukeutuva ja vesillä liikkumiseen käytettävä alus, kulkuneuvo tai väline.

Huvivene on urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettu vesikulkuneuvo, jonka rungon pituus on vähintään 2,5m ja enintään 24m. Yli 24m vene on huvialus, jonka kuljettajalle asetetaan pätevyysvaatimus.

Vuokravene on urheiluun tai vapaa-ajan viettoon miehitettynä vuokrattava huvivene, jolla ei ajeta säännöllisessä liikenteessä (reitti) ja veneessä on maks. 12 matkustajaa.

Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa, eli vastaa tosiasiallisesti kulusta. Jos päällikkyys on epäselvää, katsotaan päälliköksi rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Päällikkö vastaa siitä, että vene on rakenteeltaan turvallinen olosuhteisiin nähden, henkilöstö on ohjeistettu, varusteet ovat kunnossa ja saatavilla, asianmukaisia merikarttoja on käytettävissä (jos matka edellyttää reittisuunnittelua), kelluntavälineet on puettava olosuhteiden edellyttäessä ja että veneen kaikki tarvittavat asiakirjat ovat mukana.

Nykymuotoinen viranomaisen suorittama vuokravenekatsastus poistuu. Vuokraveneenä käytettävä huvialus voidaan katsastaa, kuten muutkin veneseurojen huviveneet. Tämä huviveneiden katsastaminen on edelleen vapaaehtoista.

Veneajokorttia ei ole tulossa alle 24m huviveneisiin. Jos tällaista venettä käytetään ammattimaisesti tulonhankkimistarkoituksessa, sovelletaan Merilakia ja päällikkön pätevyysvaatimus on olemassa.

Asianmukaisen merikartan vaatimus kiristyy. Viranomaisen laatima paperikartta on asianmukainen, jos siihen tehdään itse viranomaisen tiedottamat muutokset. Elektroninen kartasto on asianmukainen, jos karttapohjamateriaali on viranomaisen valmistama ja viranomaisen tekemät muutokset karttaohjelmaan päivittyvät.

Mainittu karttakysymys lienee se, joka uuden lain säädöksistä eniten vaikuttaa yksittäiseen veneilijään heti. Nykyiset plotteriohjelmat eivät kaikki perustu viranomaiskartastoon eivätkä ne päivity. Voisi kuitenkin kuvitella, että tähän kysymykseen löytyy ratkaisuja, sillä muuten nämä elektronisten karttojen markkinat sulkeutuvat.

Vesiliikenteenkin rangaistuksiin rikesakkojen tilalle tulee liikennevirhemaksuja, jotka pääasiassa ovat suuruudeltaan 70 euroa.

Traficom päättää jatkossa kaikista alueellisista kielloista ja rajoituksista ja myöntää kaikki luvat.

Kansainvälisen huviveneenkuljettajan kirjan voi saada 16. vuotta täyttänyt henkilö. Harrastuneisuuden voi todistaa auktorisoitu lausunnonantaja. TUL veneilyjaokselle pyritään hankkimaan tuo status, jolloin veneseuran puheenjohtajan lausuma olisi vaatimuksen mukainen. Muut auktorisoidut lausujat ovat Navigaatioseura ja SPV.

Veneen rekisteröintisäännöt tarkentuvat. Ulkomailta tuotu vene voidaan rekisteröidä vasta maahan tuonnin jälkeen 7 vuorokauden kuluessa, etukäteispakko poistuu. Suomen venerekisteriin merkittävällä veneellä on oltava yhteys Suomeen omistajan, haltijan tai käyttöpaikan kautta.